Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

Lô 150kg vải lụa đũi màu thời trang cho đại lý shop Vải tại Bình Dương

 

Lô 150kg vải lụa đũi màu thời trang cho đại lý shop Vải tại Bình Dương

ADAMIS FABRIC Chuyên cung cấp vải cây, vải ký lụa đũi màu thời trang cho đại lý shop Vải tại Bình Dương. Quý ANh, Chị/ Cô Chú muốn lấy sỉ lẻ vải thời trang giá rẻ xin liên ệ: 0975.228.600 - 0934.028.099 #KVGS


Hình ảnh Chuyên cung cấp vải cây, vải ký lụa đũi màu thời trang cho đại lý shop Vải tại Bình Dương

Lụa Đũi dày dặn, có độ giãn nhẹ 1kg 4,5m lên đồ bộ, quần suông đều được.

Lụa Đũi dày dặn, có độ giãn nhẹ 1kg 4,5m lên đồ bộ, quần suông đều được.